Zásady spracovania osobných údajov

KovanePloty.sk

1. Prevádzkovateľ tohto webu:

 • Mgr. Alojz Gočal
 • info@kovaneploty.sk
 • +421 918 032 772
 • IČO: 48217751
 • sídlo: Oravské Veselé 112, 029 62 Oravské Veselé, SR.

… spracováva a uchováva nasledovné osobné údaje klientov, ktorým poskytuje služby a produkty prezentované na tomto webe:

 • meno, priezvisko a adresu,
 • IČO, DIČ, DIČ DPH a názov firmy ak ide o podnikateľský subjekt,
 • e-mailovú adresu a telefónne číslo,
 • e-mailovú komunikáciu, informácie a podklady poskytnuté klientom.

V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (…), prevádzkovateľ spracováva a uchováva vyššie uvedené osobné údaje za účelom evidencie zmluvy a plnenia zmluvy po dobu 10 rokov.

2. Spracovanie osobných údajov je prevádzané priamo prevádzkovateľom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Prenos osobných údajov do tretích krajín mimo EU:

V rámci služieb Google Analytics a Google Ads patriacich spoločnosti Google a používaných prevádzkovateľom môže dôjsť k prenosu osobných údajov klientov na serverové úložiská v USA. Takýto prenos je právne povolený na základe rozhodnutia Európskej Komisie (o primeranej ochrane osobných údajov). Spoločnosť Google je aktívnym účastníkom programu Privacy Shield.

3. Na základe zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov, informácie o tom, ako a aké vaše osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať si prístup k týmto osobným údajom a ich kópiu, prípadne požadovať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov uchovávaných prevádzkovateľom,
 • požadovať od prevádzkovateľa výmaz vašich osobných údajov (čo bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve a bude prevedené, len ak oprávnený záujem prevádzkovateľa neprevažuje nad vašim právom na ochranu súkromia),
 • ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či prevádzkovateľ dodržiava svoje povinnosti ohľadne spracovávania a ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa v tejto veci na prevádzkovateľa, na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo na súd.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať a chrániť vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom na ochranu osobných údajov, a nezdieľať ich s treťou stranou s výnimkou zákonných dôvodov a vyššie uvedených spracovateľov.

Mgr. Alojz Gočal

Platné od 10.12.2018.

COOKIES

Ako tento web používa cookies?